Bioterm.cz - odborná montáž po celé ČR Bioterm.cz - odborná montáž po celé ČR

Rakouská tepelná čerpadla

hledej

Tepelná čerpadla - tepelný zdroj vzduch

Popis zařízení Split

Jak vše funguje? Venkovní vzduch je ventilátorem vháněn do odděleně nainstalovaného výparníku tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla Split na bázi vzduch/voda s logem firmy OCHSNER nabízejí tu výhodu, že je tepelné čerpadlo (kompresor, kondenzátor, elektronika) namontováno v objektu, a tedy chráněno před povětrnostními vlivy. Zároveň lze bezpečně a pohodlně provádět všechny případné servisní práce (i v zimě). Teplo se generuje v bezprostřední blízkosti zařízení, které ho využívá, a je bez ztrát vydáváno do systému rozvodu tepla.

 

U zařízení Split jsou výparníky vybaveny extrémně tichými axiálními ventilátory, které se instalují venku. Spojení je provedeno pomocí potrubí chladicího média, nákladné a hlučné vzduchové kanály se nepoužívají. Díky použití nehořlavého bezpečného pracovního média (R 407C) je instalace možná kdekoliv. Dodržování podmínek bez mrazu není nutnéchladicí médium totiž ve výparníku nemůže (ani při delším odstavení zařízení) zmrznout.

 

Instalace horizontálního výparníku Split

Jak správně provést instalaci? Musí být provedena tak, aby na všech stranách mohl volně proudit vzduch, případně na jedné straně u zdi s minimální vzdáleností 1 m a odstupem nahoře nejméně 3 m. (Instalace v náklonu není přípustná!) Vzdálenost tepelného čerpadla od výparníku Split činí obvykle až 10 m, zvětšení vzdálenostina 20 m lze po domluvě. Max. výškový rozdíl (VD nahoře) činí 10 m, resp. 20 m. Vzdálenost tepelného čerpadla od výparníku Split (resp. výškový rozdíl) musí být co možná nejmenší. Výparník je vybavený plně automatickým odmrazovacím zařízením na horký plyn. Pro odvádění vznikající kondenzované vody je nutný odtok zabezpečený proti mrazu.
 

Pro záruku se obvykle pod výparníkem vytváří záchytná jímka. Pokud záchytná jímka s odtokem schází, je zapotřebí vysypat pod výparníkem štěrkové lože. Pozor: V zimě se v oblasti odtoku může vytvářet led.

Jde-li o instalaci na plochých nebo sedlových střechách ta je možná. Během střešní montáže musí být zajištěny stoupací pomůcky a pojistky ve smyslu zákona o bezpečnosti práce. Stoupací potrubí chladicího média je nutné provést  odborněpodle předpisu.

POZOR: Při montáži výparníku Split dbejte na to, aby byl celoročně přístupný (zejména u montáže na střeše je nutné přistoupit k vhodným opatřením).

 

  • max. délka napojení je 20 m
  • max. výškový rozdíl mezi výparníkem a tepelným čerpadlem činí 10 m (výparník nesmí být níž jak tepelné čerpadlo)
  • je povoleno max. 8 ohybů (vytvořených pomocí ohýbacího nástroje, žádné koleno!)
  • poloměr ohybu, 1 m, je považován za rovnou trasu

 

Spojovací potrubí k výparníku

Spojovací potrubí k výparníku (sací nebo kapalinové) a elektrické napájení ventilátorů musí být uloženo v obkládací trubce. Podle předpisu je vybavte tepelnou izolací (viz funkce odmrazování). Kvůli odtékání kondenzátu je nutné vybudovat spád. Odborné napojení k výparníku provádí zákaznický servis společnosti OCHSNER.

Obkládací trubka musí být provedena jako hladkostěnná, o průměru min. 150 mm, a je nainstalována s velkým poloměrem ohybu více než 1 m. Povoleny nejsou oblouky 90 º.

Varianta GORENJE Vzduch/Voda + teplá užitková voda

Položka Počet Cena kus Cena celkem
Gorenje AEROGOR 9 G výkon 9,9 kW COP 4,4 (A7/W35) 1 182 000,00 182 000,00
Akumulační nádrž ACV TLE PLUS 240 . Zásob. TUV 1 26 900,00 26 900,00
Přídavný průtokový elektrokotel 4 kW 1 4 900,00 4 900,00
Montážní materiál - voda 1 24 660,00 24 660,00
Montážní materiál - elektro 1 4 000,00 4 000,00
Propojovací potrubí CU 5 400,00 2 000,00
Montáž, uvedení do provozu 1 25 000,00 25 000,00
Cena celkem bez DPH 269 460,00

Varianta GORENJE Vzduch/Voda - bez teplé užitkové vody

Položka Počet Cena kus Cena celkem
Gorenje AEROGOR 9 G výkon 9,9 kW COP 4,4 (A7/W35) 1 182 000,00 182 000,00
Akumulační nádrž bez TUV 1 18 000,00 18 000,00
Přídavný průtokový elektrokotel 4 kW 1 4 900,00 4 900,00
Montážní materiál - voda 1 13 400,00 13 400,00
Montážní materiál - elektro 1 3 500,00 3 500,00
Propojovací potrubí CU 5 400,00 2 000,00
Montáž, uvedení do provozu 1 20 000,00 20 000,00
Cena celkem bez DPH 243 800,00

V ceně nejsou zahrnuty případné stavební, bourací a výkopové práce, přívod el. Kabelu a odpadu.
Délka propojovacího potrubí se následně účtuje podle skutečnosti.