Bioterm.cz - odborná montáž po celé ČR Bioterm.cz - odborná montáž po celé ČR

Rakouská tepelná čerpadla

hledej

Tepelná čerpadla - tepelný zdroj voda

Tepelná čerpadla na bázi voda/voda využívají obsah tepla ze spodní vody, určitých povrchových vod a nebochladicí vody

 

Pokud je zdrojem tepla spodní voda, dosahují s tepelná čerpadla nejvyšších ukazatelů výkonu! Po celý rok spodní voda stálou teplotu zhruba plus 8 až 12 ºC. V porovnání s jinými zdroji tepla tak stačí teplotu vody jen relativně málo zvýšit, aby mohla být využita pro účely vytápění. Pamatujte, že hladina spodní vody nesmí býthloubce větší než cca 15 m.

 

Vlastnosti studny a vody

Používat se může pouze spodní voda blízkápovrchu. Pro kontrolu vydatnosti jímací studny se provádí pokus o nepřetržité čerpání, a to po dobu tří dnů. Klesne-li voda pod 8 ºC, je nutné specifikovat alternativu vytápění pro překlenutí tohoto období.  To je také důvodem, proč se často vylučuje povrchová voda, jejíž teplotazimě silně klesá.

 

Problémem může být koroze. Jak tomu předejít? Nesmí dojítpřekročení, resp. dosažení určité mezní hodnoty látek, které jsou ve vodě obsaženy. Proto se provádí analýza vody. Pozor také na změnu kvality vodynapř. kvůli použití hnojiva na blízkých polích apod.

 

Specifikovat je potřeba i odpovídající filtr (použití ponorného čerpadla brání vnikání vzduchu, resp. kyslíku).

 

Dimenzování

Studny, které musí zřídit odborná firma, existují ve dvou variantách: kopané nebo vrtané (s minimálním průměrem 220 mm pro ponorné čerpadlo). U jemného kamení se průměr vrtu hloubí větší, aby dovnitř během dopravy nevnikal písek. Raženým studnám je nutné se zcela vyhnout!

 

POZOR: Není-li studna dostatečně dimenzovaná, způsobuje v důsledku příliš vysokých rychlostí proudění zanášení filtrů pískem.

 

Vsakovací studna navazuje ve směru proudu na studnu jímací, od níž musí být vzdálena
min. 15 m.

 

Schválení    

Na využití spodní vody jako zdroje tepla pro tepelné čerpadlo se vztahuje povinnost schválení příslušným (vodoprávním) úřadem. Se zpracováním   žádosti pro úřad vám pomůže studnař, vrtařská firma nebo váš systémový partner OCHSNER.