Bioterm.cz - odborná montáž po celé ČR Bioterm.cz - odborná montáž po celé ČR

Rakouská tepelná čerpadla

hledej

Tepelná čerpadla - zdroj tepla půda - přímý ohřev

Popis zařízení

Jak funguje systém přímého ohřevu (přímého vypařování)? Pracovní médium tepelného čerpadla cirkuluje jako teplonosná látkazemním kolektoru – a zde se také vypařuje. Díky přímému vypařování je možné dosáhnout vysokých hodnot výkonu a nejvyšší bezpečnosti provozu, jelikož není třeba použít mezivýměník tepla a oběhové čerpadlo solanky. U přímého vypařování je zdrojové tepelné zařízení provedeno jako plochý kolektor (označovaný také jako okruh výparníku) a používají se bezešvé měděné trubky (délka 75 m) s opláštěnímpolyetylenu (PE).

 

POZNÁMKA:Zařízení zčásti podléhá schvalovací povinnosti.

 

Vlastnosti půdy

Je třeba, aby pro položení na plocho nainstalovaných kolektorů nebo zemních sond byly vybrány plochy rostlé, tedy plochy, které nejsou jednostranně nasypané. Hrozí totiž, že položené trubky by se mohly při sedání půdy poškodit. Platí zde: čím větší je obsah vlhkosti v půdě, tím větší a lepší je vedení tepla. U půdy zemité (vlhké) je pro odběr tepla potřeba menší plocha, než je tomu v případě půdy suché a sypké.

 

Plochy pro odběr tepla musí být nezastavěné, ale osázené být mohou. Pro regeneraci půdy je podstatná dešťová voda, je však nutné zabránit nakumulování vody a zaplavení, neboť by mohlo dojít k vyvýšení půdy či poškození stavby. V případě potřeby přichází v úvahu drenáž! Počítejte s tím, že zemina si musí před odběrem tepla sednout.  

 

Instalace plochých kolektorů

Na čem závisí velikost zdrojového tepelného zařízení? Za prvé na chladicím výkonu tepelného čerpadla v topném provozu (typ, předepsaný ukazatel výkonu) a za další na specifickém výkonu odběru tepla půdy.

Hloubka instalace činí v závislosti na regionu asi 1,2 až 1,4 m, případně i více. Vzdálenost instalací lze vypočítat. Orientační hodnota u sériových délek trubek je v současnosti 40 až 60 cm.

 

Plocha instalace

Instalace se většinou provádí na vodorovném podkladu nebo se sklonem pouze na jedné straně (svahy) – v tomto případě musí být trubky zemních kolektorů vedené vždy kolmo ke svahu! Nezapomeňte zajistit dobré odvzdušnění zařízení. 

 

Uložení

Rozhodně dbejte na to, aby žádná z trubek zemních kolektorů nebyla ohnutá nebo zmáčknutá. Trubky je potřeba před zakrytím zeminou chránit pískovým ložem a nad trubkami kolektorů se ve vzdálenosti cca 50 cm pokládají výstražné pásy.

 

Sběrná šachta   

Kdy je nezbytně nutné zřídit sběrnou šachtu? U rozsáhlých kolektorových systémů a v případě, že kolektorový systém nenavazuje přímo na průchodku ve zdi. Sběrná šachta může být vyrobena za použití na trh běžně dodávaných betonových skruží. Spojovací potrubí, které vede z budovy do sběrné šachty, se instaluje v obkládací trubce a s teplenou izolací. Tato trubka je vedená rovně, s lehkým spádem ve směru sběrné šachty, čímž se likviduje vznikající  kondenzát. Spojení je třeba provést vhodnou tepelnou izolací, resp. použít obkládací trubku. (Připojovací délky více než 20 m nejsou možné!)

      

  • maximální výškový rozdíl mezi rozdělovačem ve sběrné šachtě a tepelným čerpadlem činí 5 m
  • sběrnou šachtu je nutné umístit v nejhlubším bodě

 

Bezpečnostní vzdálenosti

Vzdálenost instalací od vodovodních potrubí musí být min. 1,5 m a vzdálenost od kanálů nejméně jeden metr. Pokud je instalace prováděna souběžně s budovami, dodržte bezpečnostní vzdálenost cca 1,2 m.

 

POZOR: Je nutné zabránitpoškození mrazem!      

 

Nejsou-li tyto bezpečnostní vzdálenosti dodrženy, musí se učinit zvláštní opatření. A tím je izolace chráněného objektu vhodným izolačním materiálem s uzavřenými póry. Vyhýbejte se přestavbám, případně důkladně izolujte trubky kolektorů (rovněž tepelně izolačním materiálem s uzavřenými póry). Izolovat se musí i každé místo, kde trubky vyúsťují do budovy.

Vzorový výpočet

Varianta GORENJE Země/Voda + teplá užitková voda

Položka Počet Cena kus Cena celkem
Gorenje HP 6 Tepelný výkon 7 kW COP 4,5 (B0/W35) 1 108 000,00 108 000,00
Akumulační nádrž ACV SLE PLUS 240 vč. Zásob. TUV 1 26 900,00 26 900,00
Přídavný průtokový elektrokotel 4 kW 1 4 900,00 4 900,00
Montážní materiál - voda 1 24 660,00 24 660,00
Montážní materiál - elektro 1 4 000,00 4 000,00
Primární okruh 1 60 000,00 60 000,00
Montáž , uvedení do provozu 1 25 000,00 25 000,00
Cena celkem bez DPH 254 460,00

Varianta GORENJE Země/Voda - bez teplé užitkové vody

Položka Počet Cena kus Cena celkem
Gorenje HP 6 Tepelný výkon 7 kW COP 4,5 (B0/W35) 1 108 000,00 108 000,00
Akumulační nádrž bez TUV 1 18 000,00 18 000,00
Přídavný průtokový elektrokotel 4 kW 1 4 900,00 4 900,00
Montážní materiál - voda 1 13 400,00 13 400,00
Montážní materiál - elektro 1 3 500,00 3 500,00
Primární okruh 1 60 000,00 60 000,00
Montáž , uvedení do provozu 1 25 000,00 25 000,00
Cena celkem bez DPH 227 800,00

V ceně nejsou zahrnuty případné stavební, bourací a výkopové práce, přívod el. Kabelu a odpadu.
Délka propojovacího potrubí se následně účtuje podle skutečnosti.